در پی ارزیابی مورخ 05/10/1394 کارشناسان محترم سازمان غذا و دارو از فعالیت ها و خدمات شرکت TÜV NORD Iran ، برای سومین بار پیاپی خدمات ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی صنایع غدایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و بازرسی دیداری فروش آزاد در خارج کشور مورد تایید سازمان غدا و دارو قرار گرفت. بدین ترتیب تایید صلاحیت و مجوز فعالیت شرکت TÜV NORD Iran در ادامه تایید اولیه در سال 88 برای دوره سوم تا سال 96 تمدید شد.


شرکت TÜV NORD Iran  افتخار دارد خدمات:
•    ارزیابی شرایط فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی صنایع غدایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
و
•    بازرسی دیداری فروش آزاد
را از طریق بیش از 150 نمایندگی و شرکت در شبکه وسیع بین المللی TÜV NORD  در کلیه کشورها با بالاترین سرعت و کیفیت و بهینه ترین هزینه بانجام رساند.
برای تماس و دریافت این خدمات لطفا با دفتر قراردادهای بخش صدور گواهینامه شماره تماس 88737684 داخلی 311 و 312 یا ایمیل [email protected] تماس حاصل فرمایید.
پیوست: نامه تایید صلاحیت و مجوز فعالیت شرکت TÜV NORD Iran  توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران – سازمان غذا و دارو  

 

1394/11/07 // صفحه اصلی