بيست و يكمين نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.
گروه TÜV NORD Iran با حضور كليه بخش هاي عملياتي مشتمل بر خدمات صدور گواهينامه، بازرسي فني، خدمات صنعتي، فناوري اطلاعات ، فناوري و مهندسي معدن، ارزيابي انطباق محصول و اكادمي ايران - المان حضور دارد
مكان: محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي تهران سالن 38B غرفه ٢٠٢٤
زمان: ۱۶ الی ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵ ساعت ١٠ الی ۱۸

1395/02/16 // صفحه اصلی