مزیت امکان شرکت مجدد در دوره های عمومی آکادمی توف ایران-آلمان
"هر دوره ای، هر زمان، رایگان"


ما در آکادمی توف ایران-آلمان بر این واقعیت اشراف داریم که حتی در بهترین شرایط و با آماده ترین دانشجویان ممکن است یادگیری کامل در طول یک دوره حاصل نگردد. به علاوه با گذر زمان بسیاری از آموخته ها می تواند به دست فراموشی سپرده شوند. با توجه به تعهد آکادمی به ایجاد شرایط مطلوب برای یادگیری کامل مطالب توسط شرکت کنندگان، از سال 1395 این مزیت به دوره های آکادمی اضافه گردیده است تا یک دوره کوتاه مدت به یک یادگیری دائمی تبدیل گردد.
بدین منظور شرکت کنندگان در دوره های عمومی آکادمی می توانند برای هر چند بار دیگر و به طور رایگان در همان دوره شرکت نمایند.
مقررات شرکت مجدد رایگان در دوره:
1-    این مزیت صرفاً مربوط به افرادی است که اولین حضور آنها در دوره در سال 1395 و بعد از آن باشد.
2-    شرکت کنندگان در دوره های عمومی آکادمی در سال 1394 و یا قبل از آن جهت حضور مجدد در دوره ها مشمول 50 درصد تخفیف ویژه خواهند بود.
3-    این مزیت صرفاً مربوط به شرکت کنندگان در دوره های کوتاه مدت آکادمی بوده و شامل شرکت کنندگان دوره های درمحل، دوره های آنلاین، دوره های پودمانی یا دوره های بلند مدت DBA و MBA و یا دوره هایی که توسط همکاران یا مدرسان تأیید صلاحیت شده آکادمی برگزار شده اند یا دوره های که به صورت مشترک با مؤسسات خارجی (مثل IRCA) برگزار می شود نمی گردد.
4-    حضور مجدد در دوره صرفاً برای شخص شرکت کننده اصلی امکان پذیر بوده و جهت ثبت نام مجدد در دوره ارسال تصویر گواهینامه دوره اصلی به نام فرد متقاضی و ارائه کارت شناسایی معتبر جهت حضور در کلاس ضروری است.
5-    برای شرکت کنندگان در دوره های مجدد، گواهینامه مجزا صادر نمی گردد.
6-    در دوره هایی که آکادمی از شرکت کنندگان آن در زمان های استراحت و ناهار پذیرایی به عمل می-آورد، حضور مجدد در دوره موکول به پرداخت هزینه ناهار و پذیرایی برای مدت زمان دوره می-باشد. این مبلغ برای سال 1395 هر روز 000/400 ریال بوده و در ابتدای هر سال بازنگری می گردد.
7-    متقاضی حضور مجدد در دوره می بایست بطور کامل در دوره شرکت نماید مگر آنکه قبل از شروع دوره با واحد آموزش آکادمی به نحو دیگری تفاهم نموده باشد و حضور مقطعی وی خللی در روند کلی دوره برای سایر شرکت کنندگان ایجاد ننماید.

 

1395/01/29 // صفحه اصلی