در ادامه موفقیت شرکت مشارکتی توف نورد ایران TÜV NORD Iran در تمدید اعتباربخشی (Accreditation) مستقیم از نهاد اعتباربخشی آلمان DAkkS در حوزه‌های صدور گواهینامه سیستم‌های مدیریت برای سیستم‌های مدیریت کیفیت (ISO 9001)، مدیریت محیط زیست (ISO 14001)، مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (OHSAS 18001) ، سیستم مدیریت انرژی(ISO 50001)، مدیریت کیفیت در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی(ISO/ TS 29001) و مدیریت ایمنی مواد غذایی (ISO 22000, HACCP) در سال 1394، برنامه‌ریزی برای ارزیابی دوره‌ای و ممیزی شهودی سرارزیابان نهاد ارزیابی اعتبار آلمان DAkkS جناب آقایان Dr. Schramm و مهندس Goertz برای تاریخ‌های 23 الی 27 فروردین 1395 انجام شد.

با دلگرمی و پشتیبانی کلیه مشتریان وفادار و همت کلیه کارکنان، ممیزان و مدیران محترم گروه بخصوص جناب آقای Dr. Oberste-Lehn (مدیریت محترم شرکت TÜV NORD Cert) که افتخار حضور ایشان را در این نوبت ارزیابی داشتیم، شرکت مشارکتی توف نورد ایران TÜV NORD Iran موفق گردید در ادامه 9 سال تداوم اعتباربخشی در حوزه‌های گوناگون، بر اساس گزارش مثبت تیم ارزیابی مجددا موفق به تمدید اعتباربخشی خود در تمام حوزه‌های فوق‌الذکر گردد.

اعتباربخشی مستقیم شرکت مشارکتی توف نورد ایران TÜV NORD Iran به عنوان تنها شرکت ایرانی صدور گواهینامه که دارای این سطح از اختیارات و اعتبار در صدور گواهینامه سیستم های مدیریت بین المللی است، به معنی اعتماد بیشتر طرف‌های بین‌المللی به سیستم‌های مدیریت در موسسات اقتصادی ایرانی دارای گواهینامه از شرکت مشارکتی توف نورد ایران TÜV NORD Iran بوده و فرصت‌های یگانه‌ای در اختیار صنعتگران و ارایه‌دهندگان خدمات ایرانی قرار می‌دهد تا ضمن توسعه بازار بین‌المللی خود موانع غیر تعرفه‌ای تجارت بین‌المللی خود را از پیش رو بردارند.

1395/01/28

1395/01/30 // صفحه اصلی