میزگرد کنفرانس زبان آلمانی در رابطه با وضعیت کنونی زبان آلمانی در ایران و چشم انداز آینده با حضور دکتر کامران رضائی و با هدایت پروفسور کریستوفر شرودر از دانشگاه پتسدام در تاریخ ۱۰ خرداد ماه ۹۵ برگزار گردید. از موارد مورد بحث می‌توان به راهکارهای توسعه زبان آلمانی در ایران, بررسی وضعیت زبان آلمانی در سیستم آموزشی ایران, مزایای توسعه زبان آلمانی در ایران و چگونگی ایجاد جذابیت برای یادگیری زبان آلمانی اشاره کرد.

دکتر رضائی در این پنل به نقش زبان آلمانی به عنوان زبان تخصصی در بسیاری از حوزه های فنی تاکید نمود و بهره‌گیری از دانش فنی و فناوری‌های موجود با استفاده از استفاده از زبان آلمانی را, امری برای توسعه ماباهس تخصصی در ایران قلم‌داد نمود.

در انتها نیز به پرسشهای شرکت کنندگان پاسخ داده شد و نظرات آنها نیز اخذ گردید.

1395/03/09 // صفحه اصلی