به استحضار مي رساند كه به دليل سو استفاده از نام و برند گروه توف نورد ايران ، تقويم آموزشي إعلام شده توسط شركت فراز پيشرو مورد تأييد نمي باشد و هيچگونه گواهينامه آموزشي از جانب گروه توف نورد و يا آكادمي توف ايران - آلمان براي دوره هاي مذكور صادر نميگردد. مسوليت صحت و سقم گواهينامه هاي صادره رأسا بر عهده شركت فوق بوده و گروه توف نورد ايران احقاق حق و ضررهاي مادي و معنوي ناشئ از سو استفاده از نام و برند خود را از طريق مراجع قضايي براي خود محفوظ مي دارد 

1395/04/06 // صفحه اصلی