شرکت TUV NORD در چهارمین کنفرانس انرژی بادی ایران با ارائه کارگاه "Wind Farm project certification" که توسط جناب آقای مهندس بابک بهبهانی برگزار گردید و همچنین حضور در نمایشگاه جانبی از این کنفرانس حمایت نمود. انواع و گستره خدمات TUV NORD در زمینه انرژی بادی نیز به مدعوین و کارشناسان داخلی و خارجی این صنعت معرفی گردید.

 

1395/05/03 // صفحه اصلی