با تلاش‌های مدیران و همکاران بخش صدور گواهینامه شرکت TÜV NORD توانست برای دومین بار افتخار آن را داشته باشد که با ارزیابی‌های به عمل آمده از طرف سازمان ملی استاندارد به عنوان مرجع صدور گواهینامه نمونه انتخاب شود.

 

1395/09/01 // صفحه اصلی