به استحضار مي رساند كه گروه توف نورد ايران (TÜVNORD Iran)، هیچگونه همکاری با دومین کنفرانس مالی، اداری و مدیریت در مشهد ندارد و اطلاع رسانی برگزار کنندگان مبنی بر صدورگواهینامه­ بین­ المللی مالی، اداری و مدیریت از طرف آکادمی توف ایران-آلمان (TÜV Academy Iran-Germany) برای شرکت‌کنندگان این کنفرانس، مورد تایید این گروه نمی باشد.

بدیهی است مسوليت صحت و سقم گواهينامه هاي صادره در چارچوب کنفرانس مذکور رأسا بر عهده برگزارکنندگان خواهد بود.

گروه توف نورد ايران (TÜVNORD Iran)احقاق حقوق و زیان­هاي مادي و معنوي ناشئ از سو استفاده از نام و برند خود را از طريق مراجع قضايي براي خود محفوظ مي دارد .

1395/10/18 // صفحه اصلی